Viziunea Noastra

SCOPUL NOSTRU

Glorificarea lui Dumnezeu prin  formarea de ucenici.

(Matei 28:18-20)

Viziunea comunității noastre se subordonează scopului nostru (misiunea noastră) și conține elemente fundamentale care contribuie la îndeplinirea lui. De aceea, vrem să vedem 10 % din oamenii din Tîrgu Mureş, câştigaţi pentru Cristos.


CEI PATRU STÂLPI

Comunitatea de credincioși din Harvest are ca fundament al lucrării ei patru stâlpi biblici, care oferă cadrul glorificării lui Dumnezeu.

stalp-50x50

PROCLAMĂM FĂRĂ REŢINERE

AUTORITATEA SCRIPTURII

2 TIMOTEI 4:2

stalp-50x50

ADORĂM CU TOATĂ

FIINŢA PE ISUS CRISTOS

Ioan 4:24

stalp-50x50

CREDEM CU TĂRIE ÎN

PUTEREA RUGĂCIUNII

IACOV 5:16

 

stalp-50x50

MĂRTURISIM CU ÎNDRĂZNEALĂ

EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS

EFESENI 6:19

 


UCENICUL

Mijlocul prin care noi, biserica Harvest, credem că atingem scopul lucrării noastre este împlinirea Marii Trimiteri a Domnului Isus Cristos (Matei 28:18-20) al cărei element de bază este formarea de ucenici. Modul în care vrem să îndeplinim scopul nostru este Marea Poruncă (Mat. 22:36-40). Un ucenic este un credincios în Isus Cristos, născut din nou și botezat după modelul Noului Testament, care face parte din biserică și care îndeplinește trei cerințe fundamentale, caracteristice ucenicilor Domnului Isus în Evanghelii:

  • Ucenicul se închină lui Cristos


  • Ucenicul umblă cu Cristos


  • Ucenicul lucrează pentru CristosMODUL DE LUCRU

Formarea unui ucenic autentic necesită: un cadru (biserica) și un proces (sistem) care îmbină mai multe elemente importante și necesare:

Serviciile cu Impact au loc Duminica dimineața când întreaga comunitate de credincioși se adună pentru a se Închina lui Isus în principal prin rugăciune, predicare și cântare. Aceste elemente ale Serviciului cu Impact, pot include și alte activități, toate însă cu un scop – și anume motivarea, cercetarea, provocarea tuturor celor prezenți la o închinare vie și autentică înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă ne dorim ca impactul să fie simțit de toți cei prezenți în cadru serviciului religios, avem organizat un program special de închinare, predicare și rugăciune pregătit pe înțelesul copiilor, care are loc în locații separate, în paralel cu programul destinat adulților.

Asimilarea este procesul prin care orice om se poate integra în cadrul comunității noastre. Ea are loc în mod intenționat și regulat, coordonată fiind de o echipă specializată în conectarea cu persoanele noi care au ajuns în cadrul comunității și care sunt interesate să se integreze în Harvest. Noi credem că ucenicul este acea persoană care în mod personal/individual hotărăște să îl urmeze pe Isus Cristos, dar umblarea lui cu El, nu se poate face decât comunitar, integrat în cadrul Trupului lui Cristos (biserica). Acesta este rolul asimilării – un proces prin care persoanele care au participat în cadrul serviciilor cu impact şi doresc să se integreze în cadrul comunității noastre,  să înţeleagă modul în care se pot integra.

Grupul Mic oferă cadrul cel mai propice de formare de ucenici după modelul biblic, unde ucenicul trebuie să învețe să Umble cu Cristos, mai apoi să fie ajutat, călăuzit și protejat în această umblare. Întreaga noastră lucrare funcționează în baza Grupurilor Mici și de aceea participarea într-un Grup Mic este o cerință a membralității noastre. Așadar, între Asimilare și Grupurile Mici există o legătură intrinsecă.

Slujirea activă este rezultatul integrării sănătoase a credinciosului în cadrul comunității noastre. Ea este rodul procesului de ucenicizare (formării de ucenici) și dezvăluie cel mai bine autenticitatea unui ucenic. Fiind o componentă de bază în creșterea și maturizarea credinciosului, slujirea nu este opțională, ci este parte integrantă din viața membrului comunității Harvest Târgu Mureş.